ייעוץ עסקי, בדיקת כדאיות ותוכניות עסקיות

קרן הגליל

קרן הגליל

מטרות הקרן הינן להביא ליצירת מקומות עבודה בגליל בענפים המסייעים בהזרמת הכנסות לגליל, כדוגמת שירותים, חקלאות תיירות, תעשייה ועוד.
לסייע בהנעת תהליך פיתוח עסקים קיימים וחדשים בגליל.
להגדיל את קליטת ההון, הידע והתושבים בגליל.

קהל יעד

  • בעלי עסקים קיימים בגליל
  • בעלי עסקים חדשים בגליל
  • יזמים המעוניינים לעבור לגליל ולהקים בו עסקים חדשים 


סכום הבקשה
הקרן מעמידה הלוואות בסכום שאינו עולה על 80% מסך ההשקעה. סכום ההלוואות נע בין 100,000 ₪ –160,000 ₪.
עסקים המסייעים לפעילות הכלכלית בגליל יכולים להגיש בקשה לוועדת ההלוואות לקבלת הלוואה בסכום העולה על 160,000 ₪. ההלוואה תבחן בהתאם למידת תרומת העסק.

תנאי ההלוואה

  • הלוואות הקרן ניתנות לתקופה שאינה עולה על ארבע שנים. משך ההלוואה נקבע על ידי ועדת ההלוואות
  • הלוואות הון חוזר ייבחנו בהתאם לסיבה שיצרה את בעיית ההון החוזר, וההלוואה תאושר לעסקים שנפגעו בשל אירוע חד-פעמי ובלתי צפוי

ביטחונות
הלוואות בסכום שאינו עולה על 160,000 ₪ מחייבות העמדת שני ערבים שהכנסת הנטו של כל אחד מהם עולה על 8,000 ₪. הוועדה תקבע את הדרישות עבור הלוואות בסכום מעל 160,000 ₪

הגשת הבקשה
הלווה ישלם ישירות לאגודה דמי פתיחת תיק בסכום שנקבע על ידה. צוות המימון של Assist-Team מכין את הבקשה לקבלת ההלוואה מהקרן בהתאם לדרישותיה.

עמלות
שכר טרחה בהתאם לעמלת שירותי Assist-Team ומדיניות הקרן.

צרו קשר