ייעוץ עסקי, בדיקת כדאיות ותוכניות עסקיות

הלוואות בערבות המדינה

הלוואות בערבות המדינה (קרן ממשלתית)

הלוואות בערבות מדינה מחולקים לשני ערוצי סיוע המיועדים לעסקים קטנים ועסקים בינוניים:

ערוץ הקמה או הרחבת עסקים – מטרת ההלוואות בערוץ זה היא לסייע ליזמים המבקשים להקים עסקים חדשים או להרחיב עסקים קיימים
ערוץ הון חוזר – הלוואות במסלול הון חוזר הן הלוואות שמטרתן לסייע לעסקים צומחים, המתקשים להתמודד עם התזרים העסקי שלהם.

הלוואה לעסק קיים והלוואה לעסק חדש

קהל מטרה של הלוואה בערבות מדינה:

עסקים קטנים ועסקים בינוניים. סכומי הבקשה להלוואה מותנים בגובה מחזור ההכנסות השנתי האחרון הידוע:
עסקים קיימים שמחזורם השנתי אינו עולה על 6.25 מיליון ₪ או עסקים חדשים , יכולים להפנות בקשה להלוואה עד לסכום של 500,000 ₪.
עסקים קיימים, שמחזורם השנתי נע בין 6.25 מליון ש"ח ל – 100 מיליון ש"ח, יכולים לבקש הלוואה שסכומה עד 8% מסך המחזור.

מסלולי הלוואות בערבות המדינה:

 • מסלול הון חוזר – מטרת ההלוואות המוצעות במסלול זה היא לסייע לעסקים בצמיחה, המתאפיינים בפערי תזרים, במימון ההון החוזר (ניתן לבקש החלפת אשראי קיים עד 50% מסך ההלוואה המוגשת כבקשה לקרן)
 • מסלול השקעות – ההלוואות במסלול השקעות הן הלוואות שמטרתן לסייע להתרחבות עסקים פעילים, רכישת ציוד, הקמת סניפים ועוד.
 • מסלול עסקים בהקמה – הלוואות שנועדו לסייע ליזמים המבקשים להקים עסקים חדשים
 • מסלול מהיר בסכום שאינו עולה על 100,000 ₪ – תת-מסלול המאפשר לקבל הלוואה לשם טיפול בבעיית הון חוזר, השקעה או הקמת עסק חדש.

משך הלוואה בערבות מדינה:
עד חמש שנים.

ריבית הלוואות בערבות מדינה:
הריבית שנושאות הלוואות בערבות המדינה נתונה לשיקול דעתו של כל בנק ולאישור וועדת האשראי של הקרן והיא נקבעת בהתאם לאמות המידה המקובלות במערכת הבנקאית.

בטחונות לקבלת הלוואה בערבות המדינה:

 • המדינה מעמידה 60% – 85% מערך הערבות הכולל
 • הלוואות במסלול עסקים בהקמה ועסקים חדשים: נדרש להעמיד בטחונות נזילים בסך 10%מסכום ההלוואה (הלוואות עד 300,000 ₪) ועבור הלוואות בסכום גבוה מ-300,000 ₪ – 25% עבור יתרת הסכום.
 • הלוואות במסלול השקעות: נדרש להעמיד בטחונות נזילים בגובה 25% מההלוואה.
 • עסקים במסלול הון חוזר: נדרשים להעמיד בטחונות בגובה 25% מסכום ההלוואה.
 • אפשרות נוספת היא להעמיד ערב נוסף עבור 40% מסכום ההלוואה לכל היותר
 • הלווה נדרש להעמיד ערבויות אישיות בגובה סכום ההלוואה המלא
 • במסלול המהיר: ההלוואה הנה עד 100,000 ₪. ניתן להעמיד ערב אחד במקום בטחונות נזילים.
 • ייתכן ויידרשו בטחונות נוספים, בהתאם לשיקול הבנק והחלטת הוועדה.

דרישות סף לקבלת הלוואה בערבות המדינה

המדינה מעמידה מספר דרישות סף לקבלת ההלוואה, להן נדרש מבקש ההלוואה להתחייב בכתב:

 • השקעת הון עצמי בגובה 20% לפחות מסכום ההלוואה (לעסקים חדשים ולעסקים בהקמה)
 • עסקים קיימים במסלול השקעות, נדרש הון עצמי של 20% מגובה ההשקעה
 • העסק הסדיר את כל חובותיו למוסדות המס בישראל
 • חשבונות העסק וכן חשבונות בעלי המניות שלו חופשיים מהגבלה ועיקול ואינם מועמדים להגבלה.
 • לא מתנהל כל הליך משפטי כנגד העסק או בעליו מצד בנק כלשהו או ההוצאה לפועל
 • לא מתנהל כל הליך כינוס נכסים, פירוק, הסדר נושים, הוצאה לפועל או הקפאת הליכים כנגד העסק
 • העסק לא חב לבנק כלשהו חוב המוגדר כחוב פגום
 • העסק אינו נדרש לפרוע הלוואה שנתקבלה מקרן העולה העצמאי או מקרן היצואנים בשנת 2012 ואילך, אף אם נתקבלה בעזרתו של בנק אחר

נוהל קבלת הלוואות בערבות המדינה:

צוות המימון של Assist-Team מסייע בגיוס הלוואות מול הקרנות. הצוות מכין את התוכנית העסקית והגשתה לגוף המתאם.
לאחר פגישה עם בעל העסק, הבקשה עוברת לוועדת האשראי, במידה וההמלצה חיובית.
הבנק בוחן את יכולותיו הכלכליות של העסק וועדת האשראי, בה חברים נציגי הבנק, נציגי וועדת ההיגוי ונציגי הגוף המתאם דנה בבקשה ומחליטה האם לאשרה.

עמלות:

 • תשלום לקרן עבור בדיקה כלכלית לחשב הכללי של משרד האוצר, בסך 250 ₪
 • תשלום בגין פתיחת תיק לבקשת הלוואה בבנק, בסך 250 ₪
 • שכר טרחה בהתאם לעמלת שירותי חברת Assist-Team

אולי יכול לעניין אותך גם: ליווי עסקי, זכיינות, ייעוץ שיווקי, קרנות מימון

צרו קשר