ייעוץ עסקי, בדיקת כדאיות ותוכניות עסקיות

קרנות מימון

קרנות מימון לעסקים

הבנקים הם מקור המימון הנפוץ ביותר למגזר העסקי בישראל. כל אדם יודע כי הבנקים מספקים אשראי באופן ישיר לבעלי עסקים אך רבים אינם יודעים כי פעמים רבות ניתן לקבל מהם גם אשראי עקיף, בתיווכן של קרנות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

מאחר ומטרתן של קרנות הוא לסייע לעסקים בקבלת אשראי בנקאי, התנאים הניתנים לרוב לפונים אל הקרנות עשויים להיות טובים יותר מאלה שיכול הלווה לקבל באופן ישיר בסניף הבנק.הקרנות מהוות פתרון מימוני גם במקרים בהם הבנקים מעמידים קשיים בגלל מגבלות החלות עליהם בהקצאת אשראי.

קרנות הסיוע מתחלקות לשני סוגים מרכזיים: קרנות ממשלתיות וקרנות פילנתרופיות.

הקרנות הממשלתיות מיועדות לקידום עסקים מכלל התחומים, כדוגמת הקרן בערבות מדינה או קרן השיווק לחו"ל המנוהלות על-ידי משרד התמ"ת, תכנית המדען הראשי התומכת בחברות הזנק או קרן של משרד הקליטה המסייעת לעולים.

הקרנות הפילנתרופיות מנוהלות על ידי יחידים וקהילות שמבקשים לתרום לשיפור החברה והכלכלה בישראל בעזרת סיוע למגזר העסקי. קרנות אלו פועלות לרוב בשיתוף עם בנקים מקומיים.
קרנות המימון השונות בוחנות מדי שנה אלפי בקשות לסיוע, שרק חלקן מתקבלות. מסיבה זו יש חשיבות עליונה לאופן הגשת הבקשה לקרנות השונות ולהצגת הנתונים הרלבנטיים באופן שיגדיל את סיכויי קבלת ההלוואה.

אמות המידה לקבלת מימון לעסקים מקרנות הסיוע

קרנות הסיוע והמימון לעסקים בוחנות את הבקשות המוגשות להן בהתאם לאמות מידה שונות:

  • ההצדקה הכלכלית לקיומו או התרחבותו של העסק
  • הביטחונות שיכול העסק להציג כנגד ההלוואה שתועמד לו
  • מקצועיות הניהול של בעל העסק
  • היסטוריית האשראי של בעל העסק
  • רמת האובליגו של העסק
  • גובה המחזור השנתי של העסק
  • מצבו המשפטי של העסק והיעדר תביעות משפטיות כנגדו
  • השקיפות ומידת שיתוף הפעולה בהצגת נתוני העסק
  • קבלת הלוואות קודמות

קרנות מימון ממשלתיות

מגזר העסקים הקטנים והבינוניים מרכיב את רובו המכריע של המגזר העסקי בישראל ואחראי ל- 40% בערך מהתוצר הלאומי. מדינת ישראל מבקשת לעודד מגזר זה, שהוא גם ספק תעסוקה מרכזי, והקימה מספר קרנות מימון ממשלתיות שמטרתן מתן סיוע במימון לעסקים. קרנות הסיוע השונות מתמקדות בתחומים שונים, כדוגמת סיוע לעסקים ומיזמים בתחומים טכנולוגיים, מתן סיוע בהעמדת הערבויות הדרושות לצורך קבלת הלוואות ועוד.

קרנות מימון פילנתרופיות

פעילות פילנתרופית היא פעילות שמבוססת על רצונם של יחידים וקהילות בעלות יכולת לתרום לקהילה הרחבה ולסייע לפלחי אוכלוסייה וקבוצות הזקוקים לסיוע בתחומים שונים. הפעילות הפילנתרופית משלימה את הפעילות הממשלתית ומאתרת את אפיקי הסיוע המממשים באופן הטוב ביותר את סדר היום שחרתה על דיגלה ותומך בהשקפת עולמה.
הקרנות הפילנתרופיות בתחום המימון לעסקים מסייעות בתחומים שונים, כגון מתן הלוואות, תוכניות מנטורים המלווים עסקים ויזמים, חולקים עימם מניסיונם ומסייעים להם ועוד. הקרנות הפילנתרופיות מסייעות לבעלי עסקים לפי אמות מידה שונות, כדוגמת שייכות לאזורים גיאוגרפיים מסוימים, קריטריונים סוציו-אקונומיים, מצב משפחתי, סטאטוס העסק והן הלאה.
ריבוי מקורות האשראי הפילנתרופיים וההתמחויות הספציפיות של כל אחד מהם דורשים ממבקשי האשראי לנתב את מאמצי קבלת המימון שלהם לאפיקים הרלבנטיים ביותר לעסק שלהם, במטרה למקסם את סיכויי התקבלותה של הבקשה.

צרו קשר